Acasa » Tehnologii » Ce mare inginerie!Tabelul semnelor la matematica. Simboluri matematice

Tabelul semnelor la matematica. Simboluri matematice

 21 Ianuarie 2023, 20:07  |   Florin Badea  |   Ce mare inginerie!

Simboluri matematice

Tabelul semnelor la matematica este un instrument de simboluri matematice util in practica acestui domeniu. Utilizarea operatiilor/practicilor matematice, algebrice, trigonimetrice si geometrice este nelipsita in toate domeniile, dar mai ales in practica constructiilor. Astfel ca, in ceea ce urmeaza este redat tabelul semnelor la matematica cu o varietate bogata de simboluri matematice si geometrice.

La acest articol avem urmatorul cuprins:

  1. Tabelul semnelor la matematica. Simboluri matematice
  2. Tabelul semnelor la geometrie
  3. Tabelul cu litere grecesti utilizate in matematica

Tabelul nr. 1 - Tabelul semnelor la matematica

Simboluri matematice Semnificatie simboluri matematice
Citire simboluri matematice
Exemple
=
Egalitate
Este egal cu
3 = 3
4 + 5 = 9
Inegalitate
Nu este egal
6 ≠ 7
Aproximativ egal
Aproximativ egal; apropiat de …
120 : 13 ≈ 9,230
+
Adunare (suma)
Plus
2 + 6 = 8
_
Scadere (diferenta dintre …)
Minus (negativ)
9 - 5 = 4
x
·
Inmultire
Inmultit (Ori)
3 x 3 = 9
3 · 3 = 9
:
Impartire
Impartit
8 : 4 = 2
÷
Divizare
8 ÷ 4 = 2
/
Divizare
8/4 = 2
±
Plus minus
Mai mult sau mai putin
3 ± 5 = 8 sau -2
<
Inegalitate absoluta (mai mic)
Mai mic decat …
3 < 5
>
Inegalitate absoluta (mai mare)
Mai mare decat …
5 > 3
Inegalitate (mai mic sau egal)
Mai mic sau egal decat …
x ≤ y (adica x are o valoare mai mica sau egala cu y)
Inegalitate (mai mare sau egal)
Mai mare sau egal decat …
x ≥ y (adica x are o valoare mai mare sau egala cu y)
Multimea vida
Multimea care nu are nici un element
A ⋂ B = ∅ (cele doua multimi nu au nici un au nici un termen in comun, astfel din intersectia lor rezulta multimea vida)
Rezulta
Rezulta
x - 4 = 5 ⇒ x = 9
Echivalent
Echivalent
x + 3 = 7 ⇔ 3x - 2 = 10
Suma
Suma
Integrala
Integrala
∫(cos x - 5sin x - 7)dx
⇒ ∫cos x - 5sin x - 7dx = ∫cos xdx - 5∫sin xdx - 7∫dx
Exista
Exista
nZ: n este par
Oricare
Oricare ar fi
nZ, 2n este numar par
Infinit
Infinit
Infinit
Radacina patrata
Radical
Radical
Sageata
Tinde catre …
Cu valori in …
Definit pe …
y ⟶ +∞
ƒ: B ⟶ C
Divizibilitate
… este divizibil cu … (21 ⋮ 7 - 21 este divizibil cu 7)
72n - 1 ⋮ 48
10n + 18n - 28 ⋮ 27
|
Divizibilitate
… il divide pe … (7|21 - 7 il divide pe 21)
7|21 si 7|14 ⟹ 7| (21 + 14)
7|21 si 7|14 ⟹ 7|35
Reuniune
Reuniune
A = {3, 6, 9, 12}
B = {9, 12, 15, 18}
A ⋃ B = {3, 6, 9, 12, 15, 18}
Intersectie
Intersectie
A = {3, 6, 9, 12}
B = {9, 12, 15, 18}
A ⋂ B = {9, 12}
Incluziune
Include
A = {1, 3, 5, 7, 9}
B = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
A ⊂ B
Neincluziune
Nu include
A = {1, 3, 5, 7, 9}
B = {0, 2, 4, 6, 8, 10}
A ⊄ B
Apartenenta
Apartine
A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {6, 7, 8, 9, 10}
2 ∈ A
Neapartenenta
Nu apartine
A = {1, 2, 3, 4, 5}
B = {6, 7, 8, 9, 10}
2 ∉ B
lim
Limita
Limita
Limita
log
Logaritm
Logaritm
logaxy = logax + logay
Numere naturale
Numere naturale
0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; …
Numere intregi
Numere intregi
… -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …
Numere rationale
Numere rationale
-0,7 0 3/4 0,(3)
Numere reale
Numere reale
-7,3 0 √3 7/2
( )
Paranteze rotunde
Paranteze rotunde (se calculeaza prima data)
5 x 2 - (4 + 1) =
= 5 x 2 - 5 =
= 10 - 5 =
= 5
[ ]
Paranteze patrate
Paranteze patrate (se calculeaza dupa parantezele rotunde)
3 x [(1 +2) x 2 + 1] =
= 3 x [3 x 2 + 1] =
= 3 x 7 =
= 21
{ }
Acolade
Acolade (se calculeaza dupa ce s-au calculat parantezele rotunde si patrate)
3 x {[53 - (112 + 22)] x 2 + 4 x 3 : 6} =
= 3 x {[53 - (121 + 4)] x 2 + 4 x 3 : 6} =
= 3 x {[53 - (125)] x 2 + 4 x 3 : 6} =
= 3 x {[53 - 125) x 2 + 4 x 3 : 6} =
= 3 x {[125 - 125) x 2 + 4 x 3 : 6] =
= 3 x (0 x 2 + 4 x 3 : 6) =
= 3 x 2 =
= 6

Tabelul nr. 2 - Tabelul semnelor la geometrie

Simboluri geometrie Semnificatie simboluri geometrie
Citire simboluri geometrie
Exemple
[AB]
Segment de dreapta
Segmentul … (Segmentul AB)
Segment de dreapta
N ∈ [AB]
M ∉ [AB]
Paralelism
Paralel
Paralelism
BC ∥ AD
Neparalelism
Neparalel
Paralelism
AB ∦ DC
Perpendicularitate
Perpendicular
Perpendicular
BM ⊥ AC
Triunghi
Triunghi
Linie mijlocie
MN este linie mijlocie in △ABC
Congruenta
Congruent, identic
Congruenta
△ABC ≡ △A'B'C'
Necongruenta
Nu este congruent
Triunghiuri necongruente
△ABC ≢ △A'B'C'
Asemenea
Asemenea
Triunghiuri asemenea
△ABC ∼ △DEF
𝜋
Pi
Pi
𝜋 = 3.14159265359
Unghi
Unghi
Unghiuri
∢BAC + ∢ABC + ∢ACB = 180°

Tabelul nr. 3 - Tabel cu litere grecesti utilizate in matematica

Simboluri litere grecesti Semnificatie simboluri
Α α
Alpha
Β β
Beta
Γ γ
Gamma
Δ δ
Delta
Ε ε
Epsilon
Ζ ζ
Zeta
Η η
Eta
Θ θ
Theta
Ι ι
Iota
Κ κ
Kappa
Λ λ
Lambda
Μ μ
Mu
Ν ν
Nu
Ξ ξ
Xi
Ο ο
Omicron
Π π
Pi
Ρ ρ
Rho
Σ σ
Sigma
Τ τ
Tau
Υ υ
Upsilon
Φ φ
Phi
Χ χ
Chi
Ψ ψ
Psi
Ω ω
Omega
Alte articole

    Cerc

Cercul. Definitie si tipuri de cercuri

Cuvantul cerc vine din limba latina de la cuvantul […]

Mai mult…

    Dreptunghi

Dreptunghiul. Definitie si proprietati

Omul de cultura Gheorghe A. Asachi (1788-1869) a […]

Mai mult…

    Linia mijlocie

Linia mijlocie intr-un triunghi

Daca luam un triunghi △ABC (Figura 1) si mijloacele […]

Mai mult…
Categorii
Comentati cu profilul de Facebook