Acasa » Tehnologii » Reguli si masuriClase de risc seismic. Semnificatie

Clase de risc seismic. Semnificatie

 28 Septembrie 2022, 14:42  |   Rombadconstruct  |   Reguli si masuri

Cladire cu bulina rosie

In tara noastra, evaluarea seismica a cladirilor se face de catre comisii de experti, specializati in acest gen de lucrari. Pentru o lucrare de evaluare seismica sunt culese informatii despre cladire referitoare la o serie de elemente (istoria cladirii, functiunea acesteia, informatii despre elementele structurale si nestructurale, fundatie, teren de fundare, lucrari de finisare, instalatii si echipamente), apoi sunt analizate si se identifica starea de afectare a constructiei, iar in urma unor evaluari de specialitate (evaluare calitativa si evaluare prin calcul) se intocmeste un raport de evaluare unde sunt stipulate concluziile si masurile ce urmeaza a fi luate cu privire la constructia in cauza.

Pe baza evaluarii constructiei se stabileste vulnerabilitatea constructiei in raport cu cutremurul de proiectare al cladirii, iar determinarea riscului seizmic se face prin incadrarea constructiei evaluate intr-una din cele patru clase de risc seismic (Rs), si anume: clasa I Rs, clasa II Rs, clasa Rs si clasa IV Rs. Semnificatia acestor patru clase de risc seismic se gaseste in tabelul ce urmeaza.

Tabelul nr. 1 - Clase de risc seismic si semnificatia lor

Nr. crt.
Clase de risc seismic
Semnificatie
1.
Clasa Rs I
In aceasta categorie se gasesc constructiile cu un risc ridicat de prabusire la cutremure de pamant, avand intensitatile corespunzatoare cutremurului de proiectare.
2.
Clasa Rs II
Constructiile din aceasta categorie prezinta un risc redus de prabusire, inasa pot suferi degradari structurale care nu aduc pagube majore la nivelul structural al cladirii.
3.
Clasa Rs III
Constructiile clasate in aceasta categorie sunt acelea care in urma cutremurului de proiectare ar putea suferi deteriorari la nivelul structurii, dar care nu afecteaza semnificativ rezistenta structurala a cladirii, insa deteriorarile la nivelul celorlalte elemente nestructurale ar putea fi semnificative.
4.
Clasa Rs IV
Constructiile din clasificate astfel, la cutremur, raspund conform constructiilor noi, proiectate conform prescriptiilor in vigoare.

Incadrarea in clasele de risc se face in baza a trei indicatori de risc (factori conditionali), si anume:

  1. Indicatorul de risc nr. 1, care reprezinta gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica, notat R1;
  2. Indicatorul de risc nr. 2, care reprezinta gradul de afectare structurala, notat R2;
  3. Indicatorul de risc nr. 3, care reprezinta gradul de asigurare structurala seismica, notat R3.

Indicatorul de risc R1 reprezinta insumarea valorilor atribuite categoriilor conditiilor de alcatuire ale cladirii din lista caracteristica structurii analizate conform tipului de material folosit. Astfel sunt fixate patru categorii ale punctajului realizat de constructia evaluata. Aceste patru categorii de punctaj corespund celor patru clase de risc, iar limita maxima a indicatorului R1 are valoarea 100 (R1 max = 100. Aceasta valoare maxima este atribuita unei constructii care indeplineste in totalitate conditiile de alcatuire. Valorile indicatorului R1, asa cum corespund fiecarei clase de risc seismic, sunt date in tabelul nr. 2.

Tabelul nr. 2 - Valorile indicatorului R1 si asocierea cu clasele de risc

Clase de risc seismic
Valorile R1
I
< 30
II
30 - 60
III
61 - 90
IV
91 - 100

Indicatorul de risc R2 insumeaza punctajul obtinut in urma evaluarii degradarii structurale si nestructurale a cladirii. Ca si R1, acestui indicator ii sunt atribuite patru intervale ale punctajului obtinut in urma evaluarii, iar R2 max = 100 puncte. Acest punctaj maxim ii corespunde unei constructii cu structura neafectata de degradare. Intervalele punctajului corespunzatoare celor patru clase de risc seismic sunt date in tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3 - Valorile indicatorului R2 si asocierea cu clasele de risc

Clase de risc seismic
Valorile R2
I
< 40
II
40 - 70
III
71 - 90
IV
91 - 100

Indicatorul de risc R3 reprezinta insumarea valorilor capacitatii de deformabilitate si rezistenta structurala a constructiei in raport cu cerintele seismice. Intervalele punctajului indicatorului de risc R3 corespunzatoare celor patru clase de risc seismic sunt date in tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4 - Valorile indicatorului R3 si asocierea cu clasele de risc

Clase de risc seismic
Valorile R3
I
< 35
II
36 - 65
III
66 - 90
IV
91 - 100

Aceste valori ale indicatorilor de risc, considerate punctaje de performanta seismica, sunt doar factori orientativi care stau la baza unui proces decizional de incadrare a constructiei intr-una din clasele de risc seismic.

Bibliografie
  1. Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si industriale, Indicativ P100-92/1992, MLPAT;
  2. Postelnicu T., Cod de evaluare seismica a cladirilor existente, Indicativ P100-3:2008, UTCB;
  3. Popa V. si altii, Cod de proiectare seismica - Partea a III-a, Indicativ P100-3/2008 MDRAPFE.
Alte articole

    Tabel marimi incaltaminte

Tabel marimi incaltaminte

Marimea bocancilor de lucru, sau a oricarei incaltaminte in general […]

Mai mult…

    Inhalare praf

Ce se poate intampla daca am inhalat mult praf?

Unele particule de praf rezultate in […]

Mai mult…
Categorii
Comentati cu profilul de Facebook